Vi tar ett helhetsansvar för allt trä- och metallarbete som utförs på fabriken. Vi garanterar också att produkten kommer på plats och att all kringutrustning som t ex El- eller VVS-installationer, montage av metallmaterial såsom rostfritt, mässing mm alltid är komplett vid leveransen.